فرم درخواست عضویت در تیم پذیراگشت

در حال حاضر اولیت رزومه ها جهت عضویت در تیم ما شامل موارد زیر می باشد:

- دارای تسلط نوشتاری و گفتاری به زبان عربی

- دارای تسلط نوشتاری یا ویراستاری به زبان چینی

- دارای تجربه در برگزاری رویداد

 

بخش اول

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

از تخفیفهای ما بهره مند شوید

با عضویت جهت دریافت خبرنامه با خط مشی حفظ حریم خصوصی ما موافقت می نمایید. در هر زمان میتوانید آن را لغو کنید.
 

برندهای خارجی زبان پذیرا

تماس

۰۷۱۳۲۳۶۲۶۶۶

۰۹۳۳۷۴۰۸۳۰۰

بهترین وقت تماس : ۹ الی ٢٠

شیراز خ. زند ابتدای خ. رودکی

رسانه های اجتماعی