۰۹۳۰۶۶۳۹۲۵۶تور شیراز شیرازگردی ایرانگردی پذیراگشت 

تور‌های تهران

تور اتابک تهران از تورهای روزانه تهران شامل بازدید از گذر نوفل لوشاتو، سی تیر و مسعود سعد و کلیسای مریم، آتشکده زرتشتیان، کنیسه حیم و موزه آبگینه می‌شود.
١ تا ١۴ نفر نصف روز
۲۴۰۰۰۰ تومان
نقشه تور اتابک تهران تهرانگردی تور تهران
تهرانگردی با تور اتابک تهران در نصف روز

 در این برنامه در یکی از مناطق زیبای تهران به پیاده‌روی خواهیم پرداخت و از بعضی از جاذبه‌های آن بازدید خواهیم کرد. این تور شامل پیاده روی در گذر نوفل لوشاتو، سی تیر و مسعود سعد و بازدید از کلیسای مریم، آتشکده زرتشتیان، کنیسه حیم و موزه آبگینه می‌شود. 

 

مکان شروع و پایان تور
ابتدای خیابان مسعود سعد از نوفل لوشاتو
زمان حرکت
۸:۳۰
زمان بازگشت
حدود ۱۳:۳۰
شامل
  • حمل و نقل
  • راهنما
  • ورودیه
  • بیمه
شامل نیست:
  • هزینه های بجز موارد اشاره شده

بخشهای برجسته تور:

خیابان سی تیر

خیابان نوفل لوشاتو

خیابان مسعود سعد

مکانهای مورد بازدید شامل تور:

 کلیسای مریم، آتشکده زرتشتیان، کنیسه حیم و موزه آبگینه 

جزئیات برنامه
ساعت ۸:۳۰ صبح در ابتدای خیابان مسعود سعد از سمت نوفل لوشاتو به تور می پیوندیم و در خیابان مسعود سعد قدم می زنیم و از بناهای ساخته شده توسط زرتشتیان و ارمنیان تهران در عصر پهلوی بازدید می کنیم. سپس در خیان سی تیر قدم می زنیم و از آتشکده زرتشتیان، کلیسای مریم ارامنه و کنیسه یهودیان حیم از دیگر بناهای عصر پهلوی و موزه آبگینه بازدید می کنیم.
 

برندهای خارجی زبان پذیرا

تماس

۰۷۱۳۲۳۶۲۶۶۶

۰۹۳۰۶۶۳۹۲۵۶

بهترین وقت تماس : ۹ الی ٢٠

شیراز خ. زند ابتدای خ. رودکی

رسانه های اجتماعی